با مراجعه به پیج اینستاگرام مدرسه آواز داود محمدی به اسم “AVAZ.KHAN” میتوانید به ویدئوهای آموزشی رایگان دسترسی پیدا کنید.